Partistørrelse og varer i arbeid

Posted on by

I forrige innlegg forklarte jeg begrepet arbeidsstasjon (Hva er arbeidsstasjoner i byggeprosjekt). To andre viktige begrep, som også kan være vanskelig å relatere seg til byggsammenheng, er partistørrelse og varer-i-arbeid.

Parti og partistørrelse

Parti og partistørrelse (batch og batch size på engelsk) er enkelt å forstå hvis vi snakker om for eksempel baking. Figur 1 viser et stekebrett med 40 croissanter. Alle disse croissantene går i ovnen samtidig og blir stekt sammen. Stekeovnen er en arbeidsstasjon i bakeprosessen. Alle croissanten på brettet regnes som et parti og partistørrelsen er da 40 stykk croissanter. Parti og partistørrelse sier altså noe om mengden av produkt som bearbeides i en omgang av en arbeidsstasjon.

Figur 1: Et parti med croissanter
Figur 1: Et parti med croissanter

Når det kommer til byggeprosjekter blir ting straks noe verre å forholde seg til. Vi har normalt sett ikke like og lett tellbare produkter som croissanter eller biler å forholde oss til. Men generelt kan vi si et parti er mengden arbeid som utføres før avhending til etterfølgende arbeidsstasjon. Ute på byggeplass vil dette si mengden et arbeidslag utfører av arbeid før avhending til etterfølgende arbeidslag. Partistørrelse er da rett og slett et måltall som er relevant i forhold til dette, for eksempel:

  • Antall rom
  • Meter vegg
  • Kvadratmeter gulv

Varer-i-arbeid

Varier-i-arbeid (work-in-progress – WIP – på engelsk) er et måltall på mengden produkt som befinner seg inne i en gitt arbeidssekvens. Det enkleste eksempelet her er nok samlebåndet på en bilfabrikk. Dette består av en serie arbeidsstasjoner som hver gjør et stykke arbeid med å montere i hop bilen. Her opererer man med en partistørrelse på én bil og det er ingen buffere mellom arbeidsstasjonene. Det vil si at varer i arbeid her er lik antallet arbeidsstasjoner langs samlebåndet.

Ifølge Hopp og Spearman  måles varer i arbeid fra inventarpunkt til inventarpunkt. For eksempel fra til lageret med rammer (eller hva enn måtte være første del) foran samlebåndet til lageret med ferdigstilte biler på slutten av samlebåndet. Dette gir selvsagt ikke så mye mening i et byggeprosjekt. Vi kan snakke om inventarpunkt for råmaterialene vi bruker, men det gir ingen mening for det vi produserer. Bygg sitter fast i bakken, og vegger og rom står på fase steder i bygget. Vi kan derimot heller forholde oss til inventarstatus. For eksempel kan innredning ses på som en arbeidssekvens, varer i arbeid vil i dette tilfellet være antallet leiligheter som er påbegynt, men ikke ferdigstilt.

Referanser

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of