Flere viktige begrep fra produksjonsteori

Posted on by

I de to foregående innleggene tok jeg for meg begrepene arbeidsstasjon, parti, partistørrelse og varer i arbeid. Dette er begreper som kan være litt vanskelig å forholde seg til i byggkontekst, og det var derfor på sin plass å forklare de litt i dybden. I dette innlegget så skal jeg for meg noen flere begrep fra produksjonsteori. Dette er viktig begrep, men konseptuelt sett er de ikke vanskelig å overføre till byggeprosjekt, så derfor jeg går ikke særlig i dybden med å forklare dem.

Produksjonsenhet

Begrepet produksjonsenhet er noe mer generelt enn det tidligere beskrevne arbeidsstasjon. En produksjonsenhet er alle enheter som produserer noe. Dette inkluderer arbeidsstasjoner, men produksjonsenhet kan også referere til mer aggregerte enheter som produksjonslinjer, avdelinger eller fabrikk.

Last

I produksjonsteoretisk sammenheng er en last arbeid vi tildeler en produksjonsenhet. Tilsvarende betyr å laste en produksjonsenhet å tildele arbeid til den.

Produksjonshastighet

Produksjonshastighet er et måltall på hvor mye en produksjonenhet produserer per tidsenhet.

  • Deler per time
  •  Leiligheter per uke
  • Meter vegg per dag

Kapasitet

Kapasitet er et måltall på hvor stor last en produksjonsenhet kan håndtere per tidsenhet. En produksjonsenhets kapasitet er den øvre begrensningen for dens produksjonshastighet. Hvis en produksjonsenhet ikke er begrenset, det vil at den ikke venter på foregående arbeider, material og så videre, så vil produksjonshastigheten være lik kapasiteten.

Utnyttelsesgrad

Utnyttelsesgrad er et måltall på hvor stor andel av en produksjonsenhets kapasitet som benyttes – Last/Kapasitet. For en arbeidsstasjon kan man kan også se på den som den andel av tiden arbeidsstasjonen ikke står ledig på grunn av manglende forutsetninger.

Flaskehalsrate

Flaskehalsraten er produksjonshastigheten til den tregeste arbeidsstasjonen i en kjede.

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of