Partistørrelse og varer i arbeid

Posted on by

I forrige innlegg forklarte jeg begrepet arbeidsstasjon (Hva er arbeidsstasjoner i byggeprosjekt). To andre viktige begrep, som også kan være vanskelig å relatere seg til byggsammenheng, er partistørrelse og varer-i-arbeid. Parti og partistørrelse Parti og partistørrelse (batch og batch size på engelsk) er enkelt å forstå hvis vi snakker om for eksempel baking. Figur 1…

Hva er arbeidsstasjoner i byggeprosjekt?

Posted on by

Som første innlegg i min back-to-basics serie med begrep og produksjonsteori skal jeg ta for et veldig fundamentalt begrep i produskjonsteori – arbeidsstasjon. Hopp og Spearman definer arbeidstasjon som «en eller flere maskiner eller manuelle stasjoner der man utfører (mer eller mindre) identiske funksjoner» (fritt oversatt av meg).  Figur 1 under viser eksempel på et produktbasert…

Koskelas 11 prinsipper

Koskelas 11 prinsipp

Posted on by

I 1992 skrev Lauri Koskela en rapport med tittelen «Application of the new production philosophy to construction».  Den regnes gjerne som startskuddet for Lean Construction. I rapporten presenterer han blant elleve prinsipper for design og forbedring av produksjon. Selv om det er over 20 år siden denne rapporten ble skrevet er fortsatt disse prinsippene like…

IGLC logo

Hva er IGLC?

Posted on by

Jeg har nevnt IGLC en del ganger tidligere her inne, blant i  forrige innlegg. Men det er neppe så mange som har veldig klart for seg hva IGLC egentlig er, så jeg tenkte at en forklaring på dette kunne være å sin plass. IGLC star for «International Group for Lean Construction». På hjemmesidene (iglc.net) er…