Partistørrelse og varer i arbeid

Posted on by

I forrige innlegg forklarte jeg begrepet arbeidsstasjon (Hva er arbeidsstasjoner i byggeprosjekt). To andre viktige begrep, som også kan være vanskelig å relatere seg til byggsammenheng, er partistørrelse og varer-i-arbeid. Parti og partistørrelse Parti og partistørrelse (batch og batch size på engelsk) er enkelt å forstå hvis vi snakker om for eksempel baking. Figur 1…

Hva er arbeidsstasjoner i byggeprosjekt?

Posted on by

Som første innlegg i min back-to-basics serie med begrep og produksjonsteori skal jeg ta for et veldig fundamentalt begrep i produskjonsteori – arbeidsstasjon. Hopp og Spearman definer arbeidstasjon som «en eller flere maskiner eller manuelle stasjoner der man utfører (mer eller mindre) identiske funksjoner» (fritt oversatt av meg).  Figur 1 under viser eksempel på et produktbasert…