Temahefte – Prosess for kostnadsestimering under usikkerhet

Posted on by

Da har jeg forfattet et nytt temaheftet for forskningsprogrammet Concept. Denne gangen sammen med Olav Torp og Kjell Austeng. Dette er en oppfølger til det forrige heftet som jeg skrev, «Kostnadsestimering under usikkerhet». Der det forrige heftet gav en innføring i matematikken og statistikken man må kunne for å drive med stokastisk kostnadsestimering, så tar…