Publikasjoner

2018

Drevland, Frode; Tillmann, Patricia A

Value for Whom? I proceedings

26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, pp. 261-270, Chennai, India, 2018.

Abstrakt | Lenker | BibTeX

Drevland, Frode; Gonzalez, Vicente

Determining Benefit - Understanding Buildings as Production System Assets I proceedings

26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, pp. 220-230, Chennai, India, 2018.

Abstrakt | Lenker | BibTeX

Drevland, Frode; Lohne, Jardar; Klakegg, Ole Jonny

Defining An Ill-Defined Concept – Nine Tenets On The Nature Of Value Journalartikkel

Lean Construction Journal, 2018 , pp. 16, 2018.

Abstrakt | Lenker | BibTeX

2017

Drevland, Frode; Klakegg, Ole Jonny

A Taxonomy of Client Product Value in Construction Projects I proceedings

25th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, pp. 491-498, Heraklion, Greece, 2017.

Abstrakt | Lenker | BibTeX

Engebø, Atle; Drevland, Frode; Lohne, Jardar; Shkmot, Nawras; Lædre, Ola

Geographical Distribution of Interest and Publications on Lean Construction I proceedings

25th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, pp. 285-292, Heraklion, Greece, 2017.

Abstrakt | Lenker | BibTeX

Drevland, Frode; Lohne, Jardar; Klakegg, Ole Jonny

Ethical Dilemmas in Value Delivery: Theoretical Conditions I proceedings

25th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, pp. 145-152, Heraklion, Greece, 2017.

Abstrakt | Lenker | BibTeX

Lohne, Jardar; Drevland, Frode; Åsgaard, Tina; Hoven, Tore; Lædre, Ola; Ryum, Truls

Homines Oeconomici or Moral Saints? On the Purpose of Educating Civil Engineers I proceedings

Proceedings of The 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, Polyteknisk Forlag, Göteborg, Sweden, 2017.

Abstrakt | Lenker | BibTeX

Lohne, Jardar; Svalestuen, Fredrik; Knotten, Vegard; Drevland, Frode Olav; Læ{}dre, Ola

Ethical Behaviour in the Design Phase of AEC Projects Journalartikkel

International Journal of Managing Projects in Business, 10 (2), pp. 330-345, 2017, ISSN: 1753-8378.

Abstrakt | Lenker | BibTeX

2016

Haarr, Kaare Johan; Drevland, Frode

A Mandated Lean Construction Delivery System in a Rehab Project – A Case Study I proceedings

24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, IGLC Boston, 2016.

Abstrakt | Lenker | BibTeX

Johnsen, Cathrine Andrea; Drevland, Frode

Lean and Sustainability: Three Pillar Thinking in the Production Process I proceedings

24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, Boston, 2016.

Abstrakt | Lenker | BibTeX

Vatne, Mats Erik; Drevland, Frode

Practical Benefits of Using Takt Time Planning: A Case Study I proceedings

24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, Boston, 2016.

Abstrakt | Lenker | BibTeX

2015

Drevland, Frode; Lohne, Jardar

Nine Tenets on the Nature of Value I proceedings

23rd Annual Conference of the International Group for Lean Construction, pp. 475-485, Perth, Australia, 2015.

BibTeX

Skjelbred, Sondre; Fossheim, Magnus E; Drevland, Frode

Comparing Different Approaches to Site Organization and Logistics: Multiple Case Studies I proceedings

pp. 13-22, 2015.

BibTeX

Torp, Olav; Drevland, Frode; Austeng, Kjell

Prosess for Kostnadsestimering under Usikkerhet Hefte

Trondheim, 2015, ISBN: 978-82-93253-45-7.

Lenker | BibTeX

2014

Fundli, Ingvild S; Drevland, Frode

Collaborative Design Management – A Case Study I proceedings

The 22nd Annual Conference of the International Group for Lean Construction, pp. 627-638, Akademika forlag, Oslo, 2014, ISBN: 978-82-321-0460-4.

BibTeX

Fosse, Roar; Kalsaas, Bo Terje; Drevland, Frode

Construction Site Operations Made Leaner and Standardized: A Case Study I proceedings

The 22nd Annual Conference of the International Group for Lean Construction, pp. 823-834, Akademika forlag, Oslo, 2014, ISBN: 978-82-321-0460-4.

Abstrakt | BibTeX

2013

Drevland, Frode; Svalestuen, Fredrik

Towards a Framework for Understanding and Describing the Product Value Delivered from Construction Projects I proceedings

21th Ann. Conf. of the Int'l. Group for Lean Construction, Fortaleza, Brazil, 2013.

BibTeX

Torp, Olav; Drevland, Frode; Austeng, Kjell

God Eller Daarlig Prosjektledelse i Vegprosjekter - Refleksjoner Rundt Riksrevisjonens Siste Rapport Journalartikkel

Prosjektledelse, (4), pp. 16-19, 2013.

BibTeX

Drevland, Frode

Kostnadsestimering under Usikkerhet Hefte

Trondheim, 2013.

Lenker | BibTeX

2011

Drevland, Frode

Midt i Blinken - En Vurdering Av Anslag-Metodens Egnethet for Bruk i Kostnadsoverslag Rapport

Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU 2011.

BibTeX

2005

Drevland, Frode

Rett Og Riktig - En Gjennomgang Av Statens Vegvesens Kalkylemodell Rapport

Concept-programmet NTNU Trondheim, 2005.

Abstrakt | Lenker | BibTeX

Austeng, Kjell; Binz, Vibeke; Drevland, Frode

Usikkerhetsanalyse - Feilkilder i Metode Og Beregning Rapport

Concept-programmet Trondheim, 2005.

Lenker | BibTeX